Katynmassakern i ljuset av nya fakta

Katynmassakern på polska officerare anses numera officiellt ha utförts av sovjetiska NKVD våren 1940. Men många fakta pekar på motsatsen, att det var tyskarna som gjorde det under 1941, eventuellt att både tyskarna och sovjeterna var inblandade. I Ryssland pågår en allt intensivare debatt om det här och officiella dokument som påstås bevisa Sovjets inblandning ifrågasätts såsom varande uppenbara förfalskningar.

Exemplen om detta är många. Eller vad sägs om att man hittat tyska kulor i massgravarna? Eller de tysktillverkade rep som polackernas händer var bundna med? Vad ska man tro om de vittnesmål om att en del av de polska krigsfångarna var sysselsatta med byggarbeten vid Vitahavskanalen 1941?

Och vad ska man säga om de 20-tal personer vilkas namn förekommer 2 (!) gånger i de tyska listorna från 1943 över de utgrävda kropparna? Och hur ska man tolka det faktum att Berija, efter att ha tagit del av vissa dokument i ärendet, aldrig signerade dessa papper? Dessa papper används numera som ett officiellt bevis för att bevisa sovjeternas skuld.

Har ni hört talas om Sjelepins brev från 1959 till Chrusjtjov där denne anhåller om att få förstöra dokument som har med Katynmassakern att göra för att bevara sekretessen kring alltihop? Då ska ni veta att denna begäran gällde endast polackernas registreringskort. Däremot lät man bli att förstöra de dokument som “dök upp” 1992 (Berijas brev, Politbyråns beslut) som onekligen verkade peka på NKVD:s inblandning. Och så vidare i samma anda.

Hur kommer det sig att de döda polackernas kroppar var fulla med föremål (bl.a. massor med tidningssidor från april 1940, men även vykort och andra saker) som “möjliggjorde” deras “identifiering” 1943? NKVD:s instruktioner löd att avrättningar skulle ske på ett sådant sätt att identifiering skulle vara omöjlig. Med andra ord avlägsnade NKVD-arna alltid personliga tillhörigheter och andra saker vid avrättningarna. I Katyn var polackernas fickor fulla med “bevismaterial” – över 3 000 föremål påträffades enligt den tyskledda “utredningskommissionen”.

Mer om det här och mycket annat i denna blogg…

Advertisements

2 Responses to “Katynmassakern i ljuset av nya fakta”

  1. Per Lothar Lindtner Says:

    This is a very important issue for all progressive forces in the world. It`s not just about the history of the USSR, but for example how forgeries are used in order to criminate communist and other progressive parties in Western Europe along with the work which, eventually, was performed by people in Jeltsin`s squad. What do we know about the papers distributed by Falin about illegal finances to the communists in Western Europe for example? I support your work and will try to do my best to translate some of your results to Norwegian medias. Per Lothar Lindtner, sincerely yours! 1/12-2010

  2. Mythcracker Says:

    Dear Per Lothar! Thank you for your kind words and for you willingness to help spreading this information in your home country, Norway. I really appreciate it! It’s obvious to anyone who is not biassed and do not judge the Soviet history throught anti-Soviet glasses, that the Katyn case has been falsified during the last 20 years. If you ask me, I’d say “To hell with all the politics and ideological confessions around this case” (no matter whether these are communist or liberal). It would be much better if people started to look at the hard facts and not just listen to political statements supported by forged evidence. Thank you again! Mythcracker

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: