Archive for June, 2010

Katynmassakern: den officiella versionen starkt ifrågasatt

June 25, 2010

Den officiella versionen kring Katynmassakern ifrågasätts allt starkare. Massor av bevis (bokstavligen MASSOR!) pekar på att dagens officiella version är falsk. Dokumenten som har lagts fram som bevis av Jeltsin 1992 har visat sig vara falska.

“Berijas brev nr. 794/B” (mera känt som “Stalins avrättningsorder”) är skrivet på TVÅ OLIKA SKRIVMASKINER (!), datumet saknas (det står “_mars 1940”, fast dokumentet utfärdades 29 februari 1940), det förekommer en tjänstetitel i det brevet på en person som denne för tillfället inte innehade (Basjtakov), samt det förekommer sifferuppgifter från den 3 mars – i ett brev utfärdat den 29 februari alltså. På historikerspråk kallas sådant för anakronismer och betraktas i det här sammanhanget som tydliga tecken på förfalskning.

16 juni 2010. Viktor Iljuchins framträdande i den ryska duman   angående dokumentförfalskningarna.

Att brevet är skrivet på två olika maskiner finns det f.ö. ett expertutlåtande om från 2009, så det är inte bara ett påhitt från någon som vill “vitmåla Stalin” som det annars brukar heta när någon ifrågasätter en redan “fastslagen sanning”. Här är experten Eduard Molokovs analys av “Berijas brev nr. 794/B”:

http://www.katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=946

Nyligen hörde en person av sig till katynkritikerna och berättade att han och en grupp förfalskningsspecialister gjorde det här dokumentet på Jeltsins beställning på 1990-talet. Förfalskningsgruppen arbetade mellan 1991 och 1996 i byn Nagornoje och flyttade sedan till ett annat ställe. Uppgiftslämnaren är av säkerhetsskäl ännu så länge anonym, men kommer att användas som vittne i en rättegång när det blir aktuellt. Uppgifterna om det kan ses här:

http://katyn.ru/index.php?go=News&in=view&id=196
http://katyn.ru/index.php?go=News&in=view&id=198

I februari 2010 kom det fram uppgifter från historikern Aleksandr Kolesnik om att Lazar Kaganovitj i en intervju 1985 berättade för honom att sovjeterna avrättade 3.196 polacker mellan 1939 och 1941, det var sådana som hade befunnit sig skyldiga (i sovjetiska ögon) till olika sorters brott. Kaganovitjs uppgifter backas upp av Molotovs och Ginzburgs uppgifter (ca 3.000 resp. 3.196 skjutna). Kaganovitjs vittnesmål finns beskrivet här:

http://russianhistory.orgfree.com/katynmassakern/kaganovitj.htm

Även ryske historikern Jurij Zjukov berättade 2008 i ett radioprogram att han ca 1993-1994 hade stött på en kopia av ett dokument i de ryska arkiven som innehöll Berijas förslag om att avrätta 2.000-3.000 polacker. Brevet var på en sida och resolutionsdelen var övertäckt med ett papper, så det går inte att säga om det förslaget godkändes eller inte.

Det har förekommit en omfattande diskussion om Katynmassakern på svenska forumet Skalman. Där har massor av motsägande uppgifter lagts fram som kullkastar den pro-officiella bevisningen. Här finns de diskussionerna att läsa:

http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=6&t=8049
http://forum.skalman.nu/viewtopic.php?f=6&t=35941

Som sagt, sista ordet kring Katynmassakern är inte sagt. Om det verkligen bekräftas att Jeltsins dokument är förfalskade så betyder det att siffran 21.857 avrättade polacker (Sjelepins siffra från 1959 som det sägs) är uppdiktad. Och då kommer det att krävas att man tar om hela fallet på nytt och granskar båda sidorna, tyskarna och sovjeterna. Och då helst med hjälp av äkta dokument som underlag och av en oberoende kommission.